תודות ומילות הוקרה

תודות ומילות הוקרה

רק התודות לפרופסור שלמה פינס הן בעברית.

ערכתי את מחקרַי במסגרת מוסדות בהם עבדתי. זכיתי בעצותיהם ותמיכתם של מורים דגולים, בשיתוף פעולה עם עמיתים מתחום מדעיי היהדות ומתחומים אחרים - לעיתים קרובות מתחום המדעיים המדוייקים, וכן בשיתוף פעולה עם תלמידַי בבית־הספר ללימודים גבוהים, בפריז (École Pratique des Hautes Études). אפרט כאן את המאמרים בהם הבעתי את תודתי ואת הוקרתי.

להורי, אלברט ולורה סלאמון, הקדשתי את ספרי הראשון.

ללואי הולץ (Louis Holtz), מנהל לשעבר של המכון למחקר ולתולדות הטקסטים (IRHT), הקדשתי את מאמרי מס' 159 ; במאמרי מס' 139 אני מספרת את ההיסטוריה של מדעי היהדות בבית־הספר ללימודים גבוהים (École Pratique des Hautes Études), בפריז, המוסד בו נוסדה בשנת 1969 הקתדרה לפליאוגרפיה עברית של ימי־הביניים, בה לימדתי.

לפרופסור יהודה אריה וידה(Georges Vajda), אשר פתח בפני את עולם כתבי־היד העבריים מימי־הביניים והדריך את צעדי הראשונים בעולם זה, הוקדשו מאמרי מס' 49 ומס' 172 ; לפרופסור שלמה פינס, אשר הדריך אותי במסעותי בפילוסופיה הערבית והיהודית, במאמרים מס' 93 ו-101; את ספרי Writing as Handwork הקדשתי לשלושה מבין מורַי : ז'אן מלון (Jean Mallon), אריק ג. טורנר (Sir Turner Eric G.) והרנסט האנס יוסף גומבריך (Sir Ernst H. Gombrich); לכבוד פרופסור גרשם שלום, עמוד התווך של המפעל לפליאוגרפיה עברית בישראל, כתבתי את מאמרי מס' 171 ; גם הודיתי לליאון ג'יליסן (Léon Gilissen) במאמרי מס' 61, לז'אן איריגואן (Jean Irigoin) במאמרי מס' 167, לעמנואל פול (Emmanuel Poulle) : שלושתם תרמו רבות מניסיונם ועזרו בהכנת כל הפרסומים הפליאוגרפיים.


מלומדים רבים אחרים עזרו לי ותמכו בי ולהם אני מודה : אנדרה (אשר דב) נֶהֶר (André Neher), במאמרי מס' 38 ; פרנק טלמג' (Frank Talmage), במאמרי מס' 114 ; הנרי-ז'אן מרטין (Henri-Jean Martin), במאמרי מס' 129 ; אנדרה ורנה (André Vernet), במאמרי מס' 140 ; ג'יוספה סרמונטה (Giuseppe Sermonetta), במאמרי מס' 142 ; שארל שלום טואטי (Charles Touati), במאמרי מס' 145 ; ישראל אדלר (Israel Adler), במאמרי מס' 147 ; ז'קלין המס (Jacqueline Hamesse), במאמרי מס' 170 ; אלברט ון דר היידה (Albert van der Heide), במאמרי מס' 164.

לכבוד אולגה וייארס ( Olga Weijers), אשר פרשה בפנַי את עולמה של האוניברסיטה בימי־הביניים, כתבתי מאמר מס' 173 ; לדניז סדק-כליל (Denise Sadek-Khalil), שבזכותה גיליתי את הפן האנושי והטיפולי של הבלשנות ההיסטורית, מאמרי מס' 174 ; לרב ופרופסור שמואל י. סירא (René Samuel Sirat), אשר תמך בי מאז צעירותינו ועדיין מסייע בידי בכל הזדמנות, הודיתי במאמר מס' 127.