מפגשים בכתבי־היד

מפגשים בכתבי־היד

כאן אספר על המפגשים המרתקים שהיו לי בעת חקר וקריאה בכתבי־יד. מפגשים כגון אלה : מדרש בלבוש מוסלמי, סוחר הדן במחיר האבנים הטובות באיטליה במאה החמש־עשרה, מפגשים עם נשים וסיפור חייהן, כתובה חתומה באנטינופוליס (מצרים) בשנת 417 לספירה (הכתובה היחידה שנשתמרה מן התקופה שבין המאה השנייה לבין המאה העשירית), כתב אירוסין מהמאה הארבע־עשרה במחוז דוֹפִינֶה (צרפת), הרהורים על תפקיד הנשים בכתיבה ובפילוסופיה היהודית וכו'.