תולדות הכתיבה באגן הים התיכון ובעולם המערבי

תולדות הכתיבה באגן הים התיכון ובעולם המערבי

האלפבית העברי הוא אחד מבין האלפבתים הרבים בהם כתבו וכותבים סביב אגן הים התיכון ובעולם המערבי. האדם כותב רק מזה ששת אלפים שנה אך ברור שהכתב שינה את האנושות. הכתיבה איפשרה העברת ידע בין התרבויות ובין הדורות וגרמה להאצה של השינויים התרבותיים אשר השאירו הרחק מאחור את האבולוציה הביולוגית. הכתיבה נותרה קשורה לשפה המדוברת, שקדמה לה בזמן, והיחסים בין השפה המדוברת לבין השפה הכתובה שונים בתכלית בין התרבויות המוכרות.

עד כה הוקדשו מחקרים רבים :

- למערכות הסימנים הגרפיים אשר שימשו בתרבויות שונות.

- לאוביקטים הכתובים. המומחים בחקר מצרים הקדומה ואשור, בחקר כתובות ובחקר כתבי־יד יווניי ולטינים על נייר פפירוס קיבצו, מזה מאות שנים, אסופות של אוביקטים כתובים. הם פענחו, סווגו וחקרו אותם, הם הצליחו לעמוד על דרך רשומן של האותיות, כתבו את תולדות האלביתים ואותיותיהם, קבעו את זמנם ומיקומם של האוביקטים הכתובים השונים.

האוביקט הכתוב אומנם מעיד על הכתיבה ועל הקריאה, אך שתי פעילויות אלה שונות מאד במהותן. הקריאה מתבצעת על בסיס סימנים כתובים, אותם היא כלל לא משנה. היא חוזרת ונשנת כאות נפשינו, בקצבים הרצויים, במהירויות שונות; היא סלקטיבית ובלתי רציפה. לרוב, מעורבים בה תנועות עיניים וראש בלבד. הקריאה אינה משאירה סימן לאחר שהתבצעה : כדי שנדע כי אכן בוצעה יש למצוא עדות לכך בכתב.

תולדות הכתב בתרבויות סביב אגן הים התיכון ובעולם המערבי, בהתיחס לקריאה, נחקרו רבות. בתקופה בה התחלתי להתעניין בתולדות הכתיבה והנסיבות בהן היא מתבצעת, תחום זה טרם נחקר. הכתיבה מאד שונה מן הקריאה : היא מעשה דינמי, אשר מתחרש בחלל תלת מימדי, בזמן יחידי, הומוגני ולינארי. תנועות גוף הכותב, אלה של היד המונחית על־ידי העין, מחוללים ומלווים את מסלול כלי הכתיבה בחלל, מסלול אשר משאיר סימנים על פני השטח של החומר עליו כותבים, יהי חומר זה אשר יהיה.

עבדתי בשיתוף פעולה עם פיזיקאים ועם רופאים ומחקר זה הוביל לתגליות מפתיעות רבות. לדוגמא : הצלחתי להדגים ולהראות כי בתנועות ידיו ותנוחת גופו של האדם הכותב, בחומר ממנו עשוי הספר וצורתו, אך גם בכלי הכתיבה בו הוא משתמש וכן בצורת האותיות, בכל אלה טמון ההסבר לכך שעברית והערבית כותבים מימין לשמאל בעוד יוונית ולטינית כותבים משמאל לימין. זו שאלה עתיקה שהעסיקה את היוונים כבר לפני 500 2 שנה!