בעקבות הפליאוגרפיה העברית

בעקבות הפליאוגרפיה העברית

בידינו, כעת, כל הכלים הנחוצים לכתיבת היסטוריה יהודית מן הסוג השני, זאת המתיחסת אל כתב־היד כאל אוביקט מוחשי והיסטורי. עד כה תוארו מבחינה פליאוגרפית רק מספר כתבי־יד מיוחדים במינם וכתבי־היד בציון תאריך. יש לזכור כי, מחד גיסא כתבי־היד בציון תאריך מהווים רק חלק קטן מכתבי־היד שנשתמרו, ומאידך הטקסטים לא נחקרו, לא בתאורים הפליאוגרפיים ולא במאמרים שפורסמו.

כתבי־היד ללא ציון תאריך אשר ניתן לאמוד את זמנם לא זכו לתאור קודיקולוגי ופליאוגרפי. לעומת זאת, כמעט כל הטקסטים שלהם קוטלגו, לעיתים בקיצור, אך לעיתים באופן מפורט ומרשים על־ידי המלומדים שקדמו לנו. אולם, גם בקטלוגים הטובים ביותר, פרטים רבים כלל לא צוינו : מילות הפתיח ומילות הסיום של הטקסט, המבנה והחלקים של החיבורים, וגם לא הפרטים האחרים הנחוצים לתאור ממש שלם.

פתרון אחד שהוצע היה לתקן ולהשלים את הקטלוגים האלה עם תאורים קודיקולוגיים קצרים. זה מה שמלאכי בית-אריה עשה בספריה הבודליאנית באוקספורד. בנימין רישלר (Benjamin Richler) וצוות המכון לתצלומי כתבי־יד בירושלים תיקנו והשלימו את תאורי הטקסטים של הקטלוגים הישנים בספרית פלטינה, בפרמה, ובספרית הוותיקן ומלאכי בית-אריה כתב את התאורים הפליאוגרפיים. עבודות אלה הינן חשובות מאד ותורמות רבות לחוקרים. זו הייתה, ככל הנראה, הדרך היחידה לטפל בזמן יחסית קצר במספר רב של כתבי־יד.

קטלוג חדש, כתבי־יד עבריים בספריות צרפת. קטלוגים (אשר יחליף, כאשר יושלם, את קטלוג של ה. זוטנברג [H. Zotenberg] שפורסם ב- 1866) מתפרסם במסגרת המכון למחקר ולתולדות הטקסטים (IRHT) והספריה הלאומית של צרפת (BnF), ומנוהל על ידי פליפ בובישון (Philippe Bobichon), יחד עם לורן הרישה (Laurent Héricher). קטלוג זה הוא המקיף והמעמיק ביותר מבין כל הקטלוגים לכתבי־יד עבריים אשר חוברו עד כה; ניתן למצוא מידע רב על כל אחד מכתבי־היד המתוארים : תצלומים, תאור מפורט ביותר של הטקסט, תאור המאפיינים הקודיקולוגיים והפליאוגרפיים ותאור קורותיו של כתב־היד. זאת הסיבה לכך שעבודת ההכנה וכתיבת הקטלוג הינה איטית וארוכה : בכל כרך (200 עמודים ויותר) מתוארים בין עשרה לארבעים כתבי־יד ונדרשת עבודה של מקטלג מנוסה בסוג הטקסט המסויים והבקי בפליאוגרפיה וכן תמיכה ועזרה של שאר החברים בצוות הקטלוג - העבודה על כרך בודד אורכת בין שנה לשנתיים. למרות כל המכשולים, ובמיוחד הקשיים הכספיים, יצאו לאור כבר חמישה כרכים, שניים נוספים יתפרסמו בשנת 2015 ואחרים בהכנה.